תקנון אתר

כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, והדבר יהווה בסיס משפטי.

לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר, כי קרא תקנון זה, והוא מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעליו ומנהליו, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של:"פוקט כיס קפה" להלן: בית העסק".

על פי תקנון זה, משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון הנה פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או דרכו.

זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביצוע הזמנה:

הזמין הלקוח מוצר/או שירות, ההזמנה מאושרת בתנאים הבאים:

התקבל אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

רק לאחר שבית העסק סיים לבדוק ולאשר את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.

המוצרים /שירותים מבוקשים נמצאים במלאי.

למרות שאנו משתדלים לנהל מלאי באופן הדוק, ולהימנע ממצבים בהם לקוח ירכוש מוצר שאינו קיים במלאי, יתכנו מצבים חריגים בהם המלאי לא יהיה מעודכן. במידה ולקוח הזמין מוצר שאינו קיים במלאי, יקבל על כך הודעה תוך 1-2 ימי עסקים, ולבחירתו יוכל להזמין מוצר אחר, להמתין שהמוצר יגיע למלאי, או לבטל את העסקה ולקבל תשלום בחזרה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול

אם יחול שיבוש ואו טעות בתיאור המוצר ואו השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי בית העסק לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ואו בכל דין.

מדיניות משלוחים

ברכישה מעל 400 ₪ – משלוח מדלת לדלת חינם.

זמן האספקה הנו בהתאם למדיניות חברת השליחויות, בין 3-7 ימי עסקים.

משלוח מדלת לדלת: 35 ₪, אי פוסט – 20 ₪

מדיניות ביטולים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתנאים הבאים:

ביטול עסקה ייעשה 14 יום מקבלת המוצר, או מהעברת מסמך בנושא.

הודעה על ביטול עסקה יתבצע באמצעות דוא"ל (kisscaffe@gmail.com) באחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה.

במידה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או אספקה שאינה במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה – כספו יושב לו תוך 7 ימים מקבלת המוצר (באמצעי התשלום בו השתמש), למעט דמי ביטול בשווי 5% מהמוצר או 100 ₪ – הנמוך מבניהם.

במידה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה עקב פגם או אי התאמה, או אספקה שאינה במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה – כספו יושב לו במלואו תוך 14 יום מקבלת המוצר.

במידה ונגרם נזק למוצר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הצרכן על ירידת ערך המוצר.

אין הלקוח רשאי להחזיר או להחליף קפה שאריזתו המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.

במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח חזרה את המוצר בצירוף חשבונית קנייה ותיאור הבעיה. עם קבלת פנייתך נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק, במידה והמוצר אינו מצוי במלאי יוחזר כספך במלואו.

לא יינתן החזר כספי למוצרים שנעשה בהם שימוש / חיבור לחשמל / למים, כמפורט בתקנות להגנת הצרכן (ביטול עסקה) 2010 תשע"א.

במידה ובוטלה העסקה ישירות מול חברת כרטיס האשראי, יעדכן הלקוח את בית העסק בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני של החברה ביום ביטול העסקה.

אחריות

האחריות הבלעדית למוצרים החשמליים לרבות מכונות אספרסו, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

יחד עם זאת, החברה תנקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח.

יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היצרן ו/או היבואן בנוגע לשימוש ו/או אחריות המצורפים למוצר. בית העסק אינו אחראי בגין אי מילוי תנאים אלו ו/או שימוש חריג.

בשום נסיבות לא תחול על בית העסק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג.

בית העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. הכול בכפוף להצהרת הפרטיות של האתר ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.

כתובת:

בקוע שכונת הרחבה בית 244 מיקוד: 9975500

טלפון:

08-6655870

050-6991775, 050-6991777

www.lucaffe.co.il

סגור העגלה שלי
סגור נראה לאחרונה
סגור
סגור
קטגוריות